JC.2023.007

Portfolio

Bij Junior College laten we graag zien hoe jij je ontwikkelt. Deze ontwikkeling maken we zichtbaar in je portfolio.

Feedback

Wij zorgen ervoor dat je feedback leert ontvangen, maar ook kunt gaan uitdelen aan de mensen om je heen. Goede feedback zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen door kunt groeien om het de volgende keer nog beter te doen. En dat is precies wat we willen. We vieren successen en we helpen elkaar in onze ontwikkeling.

Toetsen

Af en toe maak je ook toetsen. Het gaat ons er dan vooral om dat we inzicht krijgen in wat je beheerst en waar je nog aan moet werken. Vanaf het moment dat kinderen het aanbod van groep 3 krijgen worden er Cito-toetsen gemaakt. Dit is een extra meetmoment om te kijken waar je staat. En dat meetmoment gebruiken we om samen jouw leerdoelen voor de komende tijd op te stellen.

Aanmelden