JC.2023.023

Christelijk onderwijs

We zijn een christelijke school. We beginnen en eindigen de dag met een gebed. Iedere week leer je over godsdiensten en levensbeschouwingen. Op onze school leer je de Bijbelse verhalen, christendom en wereldgodsdiensten goed kennen. We vinden het belangrijk dat je hierover met anderen kunt spreken en we vieren samen de christelijke feesten.

Aanmelden