Missie en visie

Missie

Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelen. Het Junior College richt zich daarom op een brede persoonlijke ontwikkeling waarmee we recht willen doen aan de leerbehoefte van iedere leerling. We zetten in op de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfbewuste, verantwoordelijke jonge mensen in verbinding met de mensen en de wereld om hen heen. De christelijke normen en waarden zijn onze basis en drijfveer.

Visie

Ieder kind is nieuwsgierig en wil graag leren. Op het Junior College creƫren we een betekenisvolle leeromgeving waarin leerlingen kunnen ontdekken, onderzoeken en nieuwsgierig mogen zijn. Door recht te doen aan de drie basisbehoeftes relatie, autonomie en competentie, ontstaat intrinsieke motivatie. Dat is voor ons een belangrijk punt om continu in ontwikkeling te kunnen blijven. Met de keuze voor het werken in units, komen we tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. We werken doelgericht aan kennis, inhoud en vaardigheden. Opvoeders zijn onze sparringpartners, want school en thuis zijn nauw aan elkaar verwant. De combinatie van onze visie met de christelijke identiteit is een meerwaarde in deze regio.

Aanmelden