JC.2023.004

Onze 7 principes

1. We zijn nieuwsgierig. Punt.

Bij het Junior College zijn we allemaal nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid overkomt je niet, het is een besluit; we verwachten nieuwsgierigheid bij elkaar. Elke morgen als je opstaat kijk je met een verwonderde blik om je heen. Nieuwsgierigheid komt het beste tot haar recht als je de antwoorden vindt die je zoekt. Daarom ontwikkelen wij onderzoekend vermogen bij de kinderen en bij elkaar.

2. Samen benutten we de verschillen tussen mensen.

Gemiddelde kinderen bestaan niet. We verdiepen ons in jouw niveau en tempo en sluiten daarbij aan met ons onderwijs. Ook brengen we je samen met leerlingen die jou net even een zetje verder kunnen helpen. We vinden het belangrijk dat je je successen viert en hulpvragen stelt als het even niet goed gaat. Daarom kijk je samen met je klasgenoten naar elkaars werk. Zo zorgen we voor een klas waarin waardering en hulp aanwezig is.

3. We geven je ruimte en verantwoordelijkheid.

Wij geven elkaar de ruimte om te ontwikkelen. In het persoonlijk leerplan, in onze kernconcepten. Dat brengt met zich mee dat je zelf zo verantwoordelijk mogelijk bent voor je ontwikkeling. We helpen je om zo zelfstandig mogelijk te worden. Ook dragen we samen verantwoordelijkheid voor een mooie leeromgeving. De ruimte van de een gaat niet ten koste van de ruimte van de ander. We gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar om.

4. Buiten gebeurt het.

Onze leerervaringen vinden veel plaats buiten de school. Bijvoorbeeld in de natuur of bij bezoeken aan bedrijven of instellingen. Ook halen we mensen van buiten de school naar binnen. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen weten wat er buiten speelt en inspirerende kennis direct ontvangen van de mensen die ermee te maken hebben.

5. Ouders zijn partners.

Samen met ouders kijken we naar de interesses van onze leerlingen. We kijken naar drempels, uitdagingen, ambities en leerstijl. Ouders zijn onze sparringpartners en school en thuis zijn nauw aan elkaar verwant. Wij willen weten of jij -net als Steve Jobs in de garage van je ouders je eerste computer aan het maken bent. Dat inspireert ons om het onderwijs bij jou aan te laten sluiten.

6. Geen plafond, wel een fundament.

De mogelijkheden voor jouw ontwikkeling zijn grenzeloos. We gaan heel ver om mee te gaan in jouw ambities. Dat is mooi, maar het vraagt van ons samen dat je de basis op orde hebt. Om uiteindelijk door te kunnen stromen op het niveau waarin jij het beste tot je recht komt. Daarom houden we samen je volledige leerprestaties in de gaten. Zodat je niet alleen schittert in waar je hart ligt, maar ook een goed fundament hebt.

7. Onderwijsmensen leren zelf ook. Elke dag.

Bij het Junior College werken onderwijsvernieuwers. Wij houden van onderwijsprofessionals die durven vernieuwen en ook leren van hun ervaringen. Daarom werken we graag samen met reguliere scholen. Omdat de ontmoeting met elkaar eraan bijdraagt dat we allemaal leren. Ook leren we graag van onze leerlingen en ouders. Als zij ruimte zien voor verbetering, dan werken we daar graag samen aan.

Aanmelden